Jian Xiang

Jian Xiang

Assistant Professor
Software and Information Systems